Стари Видри - Спининг клуб

Brother DLH

"Капман Капитал" АД е генералният спонсор на Спининг клуб Стари Видри за 2007 г.

Скъпи приятели, 

Генералният спонсор на Спининг клуб Стари Видри за 2007 г. е Инвестиционно дружество "КАПМАН КАПИТАЛ" АД. 

Генералният спонсор ще финансира цялостната дейност на клуб "Стари Видри" през тази година. 

Годината стартира отлично! 

Пожелавам успехи във всички начинания на клуба за 2007 г. 


Ето малко информация за "КАПМАН КАПИТАЛ" АД: 

"Капман Капитал" е инвестиционно дружество от отворен тип (взаимен фонд). Дружеството стартира дейността си в края на септември 2004 г. и бързо зае лидерски позиции сред сродните му фондове на българския капиталов пазар - балансираните. 

"Капман Капитал" е част от финансова група "Капман" - водеща небанкова финансова институция, с вече 10 години опит и екип от доказани висококвалифицирани специалисти. 

"Капман Капитал" е с балансиран инвестиционен профил. За 2005 г. инвестиционното дружество отбеляза 21,61% доходност за своите акционери, а за 2006 г. доходността нарасна повече от два пъти и възлиза на 50,59%. 
Най-голяма част от портфейла на "Капман Капитал" към момента имат паричните средства и техните еквиваленти – 37,10%, докато други 34,77% са инвестирани в акции на български компании, 14,96% - в облигации, 10,81% - в държавни ценни книжа, а 2.76% - в други колективни инвестиционни схеми 

Още информация можете да намерите тук: 

www.capmancapital.bg 

Поздрави на всички 
Стефан Минчев /Председател на Спининг Клуб "Стари Видри"/

предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65