Стари Видри - Спининг клуб

Brother DLH

Календар на "Стари видри" за 2017 година

Главен спонсор за 2017 отново е Brother - на ваша страна - brother.bg/

Спининг лига "Brother - на ваша страна 2017" 

Всички състезания от Спининг лигата за 2017 година се провеждат в почивни дни по регламент, който е официално приет от членовете на клуба. Принципа при улов на диви риби е да се спазва духа на спортсменство и приятелство, строго спазване на закона и стимулиране принципа "Хвани-пусни" (Catch & Release). Провеждаме инструктаж в началото на всяко състезание, където се указват правилата.

Конкретните места за състезанията обикновено се определят непосредствено преди датата за всяко състезание (1-2 седмици) според обстановката по реките и водоемите. Местата и програмата на състезанията се обявяват на страниците на уебсайта starividri.org както и във форума на ФМ - forum.fishing-mania.com.

Датите за отделните кръгове са:

1-ви кръг: 14.05 - Зарибяване с американка.

2-ри кръг: 04.06 - Мястото ще се уточнява според актуална информация преди състезанието

3-ти кръг: 25.06 - Мястото ще се уточнява според актуална информация преди състезанието

4-ти кръг: 19-20.08 - р. Тунджа под Елхово

5-ти кръг: 17.09 - Мястото ще се уточнява според актуална информация преди състезанието

6-ти кръг: 08.10 - Мястото ще се уточнява според актуална информация преди състезанието

Еко акции:

Езерото Панчарево край гр. София - м. Октомври

Детско училище

р. Росица до Поликраище, Великотърновско - 03 Септември, Неделя

Зарибяване

Зарибяванията с пъстърва и други хищници ще ги правим в зависимост от наличието на зарибителен материал в рибарниците и наличните средства.

Участие в състезания по улов на пъстърва с изкуствени примамки

СК "Стари видри" подготвя свои отбори от изявени и доказали се състезатели. Тези отбори участват в национални и международни първенства по спининг.

Забележка: Конкретните дати и места за провеждане на мероприятия на клуба, зависят от провеждането на национални риболовни събития, както и от моментните условия на избраните водоеми и реки. Поради тази причина, някои дати и места подлежат на доуточняване и промяна. Тези промени ще бъдат съответно оповестени на уебсайта на "Стари видри".

 


Еко акции - "Да направим българската природа по-чиста"

Спининг клуб “Стари Видри” организира и провежда еко-акции и почистване на бреговете на различни водоеми. През последните години бяха проведени еко-акции на язовирите Искър, Огняново, Лобош, ез. Панчарево, р. Янтра и р. Искър. Тези прояви са отворени за всички членове на клуба и техните семейства, за приятелите ни, както и за всички българи, които милеят за нашата природа и желаят да имаме по-красива и чиста родина.

Клубът участва и в протестни акции срещу произволното изграждане на малки водно-електрически централи по реките.

 

Детски училища - "С поглед към младите"

Клубът има създадена своя секция за деца и юноши и организира от пет години риболовни училища по улов на риба с блесна и изкуствена муха. Училищата са провеждани на р. Искрецка край Своге /два пъти/, на р. Вит, р. Янтра и на яз. Липник край Русе В риболовните училища проведени досега са взели участие над 250 деца на възраст от 10 до 16 години. Децата, са обучавани по традиция от най-опитните риболовци на клуба. Училищата се провеждат под мотото "Детето риболовец може без дрога" и са част от веригата, организирана от Съюза на ловците и рибол

Еко-акции

Риболовни училища